Huggormbitt

Huggormen våkner til liv på vårparten og mange hundeeiere frykter dette. Hvis din hund blir bitt av huggorm så kontakt veterinær umiddelbart. Hunden blir da behandlet hos veterinær avhengig av hvor syk den er med infusjon og mange ganger antiserum og annen behandling. Det er ikke lengre anbefalt å gi kortison som ble gjort tidligere.