Innhold

Tannbehandling

Alle dyr som kommer for tannbehandlinger blir intubert og ligger i full narkose med EKG overvåkning, væske tilførsel og måling av oksygen opptak og blodtrykk. En assistent overvåker dyret under behandlingen.

Tannrens og munnhule undersøkelse

Hunder og katter har den samme type nervesystem som vi har. Dvs deres smertereaksjonen er det samme men deres smerteatferd er ofte vanskelig for eieren å oppdage/tolke. Hunder eller katter kan veldig ofte gå rundt med en kraftig betennelse i munnen eller en brukket tann uten at eieren legger merke til  noe.  Derfor er det viktig med regelmessig munnhule undersøkelse og tannrens.

Tenner og tannkjøttet blir undersøkt for skader, feil tannstilling og betennelser. Bakteriebelegg og tannstein blir fjernet fra tennene og under tannkjøttet. Deretter blir tennene polert med en poleringspasta egnet til hund/katt.  Digitale tannrøntgenbilder tas.

Det blir kartlagt tann og tannkjøttstatus og eieren får en statusrapport og veiledning om fòring og tannpuss. Daglig tannpuss med myk tannbørste og en egnet tannkrem er veldig viktig for å forhindre betennelse. En hund eller katt bør komme til munnhule undersøkelse og tannrens årlig, men dette er veldig individuelt.

Fjerning av tannstein fra under tannkjøttet.
Polering av tannen med poleringspasta.

Periodontittbehandling

«Periodontitt» er navn på en kronisk infeksjon og betennelse i tannkjøtt og kjevebein. Mens denne betennelsen pågår er munnen veldig ofte smertefull, illeluktende og tannkjøttet kan lett blø. Hvis ikke sykdommen blir behandlet grundig vil tennene, en etter en, løsne fra kjeven og falle ut eller må trekkes. I verstefall kan periodontitten resultere i en brukket underkjeve eller en perforasjon/fisteldannelse i beinsubstansen mellom ganen og nesen.

Behandling går ut på dyp og grundig tann og tannkjøttrens for å bremse utviklingen av sykdommen. Det tas tannrøntgenbilder. Tenner som ikke kan reddes blir trukket. Tann og tannkjøttstatus kartlegges og eieren får veiledning om forebyggende hjemmepleie og om oppfølgingstimer til regelmessig tannkjøttrens. Hvor ofte dyret må ha behandling for denne kroniske sykdommen er veldig individuelt.

>> Les mer om Periodontitt (Tannløsnings-sykdom) her.

Tannrøntgenbilde av en stor jekseltann i underkjeven. Den sort skygge rundt tannroten viser veldig mye kjevebein som er ødelagt av periodontitten.
Tannrøntgenbilde. Tre tenner i underkjeven med betydelig tap av beinsubstansen rundt tannrøttene. Kjevebein er blitt ødelagt av periodontitten.

Tannekstraksjon

Brukne tenner og tenner med alvorlig tannkjøttsykdom er betent og vonde. Disse tennene må trekkes eller opereres ut. Blivende melketenner må også trekkes hvis de hindrer utvikling av bittet med permanente tenner.
Det tas tannrøntgenbilder.
Post-operative veiledning gis til eieren.

>> Les mer om tannbrudd hos hunder her. 

En stor jekseltann i overkjeven som er tydelig brukket. Tannen har tre røtter og må opereres ut.

Tannstillingsfeil

I løpet av det første 9 måneder er det veldig mye som skjer i munnen hos valper og kattunger. Hos valper må 28 melketenner falle ut og 42 permanent tenner bryte frem. Hos kattunger skal 26 melketenner falle ut og 28 permanente tenner komme inn.

I tillegg skal underkjeven og hodeskallen vokse i størrelse og tykkelse. I det fleste tilfeller vil denne dynamiske prosessen gi et normalt bitt for hunden og katten. Av og til kan en valp eller kattunge utvikle en tannstillingsfeil.
Hvis bittfeilen resulterer i en skade eller betennelse i munnhulen må det korrigeres. Type behandling er basert på dyrets alder og grad av feilen: alt fra partiell pulpektomi (les videre på denne siden), trekking av tenner som hindrer riktig utvikling av bittet eller å operere ut melketenner som har ikke falt ut på riktig tidspunkt. Det kan være behov for flere besøk for å bekrefte at kjeven og permanente tenner utvikler seg til et funksjonelt og smertefritt bitt for den voksen hund eller katt.
Tannrøntgenbilder tas. Veiledning og informasjon til eieren.

Her er det flere tannstillingsfeil. Den permanente hjørnetannen i underkjeven har kommet inn i feil posisjon og kolliderer med en framtann i overkjeven.  I tillegg må  melkehjørnetannen i overkjeven trekke/opereres ut.

Rotfylling

Denne behandling er egnet til skadet eller brukne permanente tenner. Tannrøntgenbilder tas. Nivå av skaden og betennelse vurderes. Kanalen i tannen (hvor nerven og blodforsyning ligger) er gjort ren for bakterier. Hele tannkanalen får en fylling og det avsluttes på tannkronen med en vanlig kompositt fylling.  Informasjon og rapport til eieren.
Tannen følges opp med årlig tannrøntgenbilder.   

Spesielt for hjørnetenner i underkjeven: tannen har en stor og lang rot som bidrar betydelig til styrke og stabilisering av kjeven og tungens funksjon. Derfor er rotfylling første valg for behandling for en hjørnetann som er skadet eller brukket.

Hjørnetann i underkjeven ferdig med rotfylling.
Tannrøntgenbilde. Ferdig rotfylling av hjørnetann.

Partiell pulpektomi

Denne behandling er egnet til permanente tenner som lager en patologisk tannstillingsfeil og hvor tannen ikke kan flyttes eller reguleres til en bedre posisjon.  Under sterile forhold er krona av tannen kortet ned noen millimeter og det legges en spesiell type fylling i krona. (Dette er annerledes en rotfylling hvor hele rotkanalen får en fylling).
Behandling følges opp med regelmessig tannrøntgenbilder og kontroll av krona/fylling.

Tannen er avkortet slik at den ikke treffer ganen og en spesiell tannfylling legges på krona.
Tannrøntgenbilde. To hjørnetenner som har fått denne behandling.

Tannresorpsjoner

Denne sykdommen er et veldig vanlig tannproblem hos katt og i mindre grad hos hund. Tannen begynner spontant å gå i oppløsning, «resorpsjon».  Når resorpsjonen er på krona er tannen veldig vond. Katter med denne sykdom vil ofte endre atferden. For eksempel kan de sikle mer og spise mindre. Tannresorpsjon kan utvikle seg på en eller flere tenner samtidig. Tannrøntgenbilder tas. Basert på nivå av resorpsjon vil tannen ble operert ut eller amputert kirurgisk. Denne sykdommer utvikler seg på flere tenner etterhvert, derfor er det viktig at dyret følges med regelmessig munnhuleundersøkelse, tannrens og tannrøntgenbilder. Informasjon og rapport til eieren.

Tannen til høyre har tannresorpsjon. Krona har gått i oppløsning og tannen er vond.
Tannrøntgenbilde. Tannen til høyre: mesteparten av tannen er resorbert.

Tanncysteoperasjon

Av og til kan en ikke frembrutt tann lage en cyste i kjevebeinet. Derfor er det viktig at det tas tannrøntgenbilder av disse manglende tenner ved den første regelmessige munnhuleundersøkelsen. Slik cystebetennelse i kjeveben er meget alvorlig fordi mye beinsubstans blir borte og kjeven svekkes (se røntgenbilde). Under behandling vil den gjeldende tann bli fjernet, beinhulen renset og fylt. Det blir oppfølgings undersøkelse med tannrøntgenbilder. Rapport og veiledning til eieren.

En ikke frembrutt tann har dannet en cyste i kjeven (hevelsen i tannkjøttet midt i bildet).
Tannrøntgenbilde av cysten. Mye kjevebein er borte. Området må opereres.

Kariesbehandling

Karies er en sjelden sykdom hos hund og katt ,men når det oppstår må den behandles før karies når tannpulpa. Grad av karies bestemmes basert på klinisk undersøkelse og tannrøntgen. Hvis karies er ikke for dyp, kan det behandles med en fylling slik som man gjør på mennesker.  Hvis karies er veldig dyp må tannen rotfylles eller trekkes.

Karies på to tenner i underkjeven.

Innhold