Priser

(Priser er fra januar 2024 til dags dato med forbehold om skrivefeil og prisendringer. Alle priser er inkl 25% mva)

Her er et utvalg av våre priser på noen standard behandlinger. Vi kan ikke gi fast pris på alle typer behandlinger da dette er avhengig av omfanget av sykdommen/skaden, dyrets art, vekt og generell helsetilstand. Priser merket med * tilsvarer en ca pris basert på skadens omfang som da vil gjenspeile seg i tidsbruken av behandlingen. Operasjonsprisene inkluderer narkose med overvåkning og smertebehandling.

 • Vaksine hund basis inkl helsekontroll kr 855
 • Vaksine katt basis inkl helsekontroll kr 786
 • Rabies vaksine hund inkl helseundersøkelse kr 871
 • Id-merking chip alene kr 1198
 • Id-merking chip i tillegg til annen behandling kr 903
 • Pass til hund/katt kr 756
 • Pass kull kr 413 pr. pass
 • Øyelysing kr 1500
 • Gonioskopi kr 1500
 • Kastrering hannkatt kr 1314

  Vaksine og id merking sammen med kastrering totalt: kr 2689

 • Kastrering hunnkatt ikke drektig kr 2555

  Vaksine og id merking sammen med kastrering totalt: kr 3930

 • Tannrens og munnhuleundersøkelse hund fra kr 3192

  Prisen avhengig av omfang*

 • Tannrens og munnhuleundersøkelse katt fra kr 2046*

  Prisen avhengig av omfang*

 • Rotfylling hjørnetann hund fra kr 18 000
 • Rotfylling hjørnetann katt kr 8000
 • Cystebehandling i kjeve fra kr 10000
 • Partiell pulpektomi hjørnetann hund fra kr 8000
 • HD røntgen hund inntil 10 kg kr 2016
 • HD røntgen fra 10-35 kg kr 2497
 • HD røntgen over 35 kg kr 2634
 • AD røntgen sammen med HD kr 1087
 • Patella undersøkelse kr 811
 • Patella undersøkelse sammen med annen behandling kr 740

Kullpriser

 • Vaksine DHPPI per valp inkl helseattest kr 635
 • Vaksine kattunger per kattunge inkl helseattest kr 549
 • Id-merking kull inkl registrering pr. valp/kattunge kr 726