Priser

(Priser er fra januar 2023 til dags dato med forbehold om skrivefeil og prisendringer. Alle priser er inkl 25% mva)

Her er et utvalg av våre priser på noen standard behandlinger. Vi kan ikke gi fast pris på alle typer behandlinger da dette er avhengig av omfanget av sykdommen/skaden, dyrets art, vekt og generell helsetilstand. Priser merket med * tilsvarer en ca pris basert på skadens omfang som da vil gjenspeile seg i tidsbruken av behandlingen. Operasjonsprisene inkluderer narkose med overvåkning og smertebehandling.

 • Undersøkelse enkel (inntil 15 min, hund eller katt): fra kr 1100

  Evt medisinering/ekstra forbruksmaterial kommer i tillegg

 • Vaksine hund basis inkl helsekontroll kr 776
 • Vaksine katt basis inkl helsekontroll kr 714
 • Rabies vaksine hund inkl helseundersøkelse kr 783
 • Id-merking chip alene kr 1089
 • Id-merking chip i tillegg til annen behandling kr 821
 • Pass til hund/katt kr 587
 • Pass kull kr 375 pr. pass
 • Øyelysing kr 1300
 • Gonioskopi kr 1300
 • Kastrering hannkatt kr 1195

  Vaksine og id merking sammen med kastrering totalt: kr 2444

 • Kastrering hunnkatt ikke drektig kr 2323

  Vaksine og id merking sammen med kastrering totalt: kr 3572

 • Tannrens og munnhuleundersøkelse hund fra kr 2822*

  Prisen avhengig av omfang*

 • Tannrens og munnhuleundersøkelse katt fra kr 1860*

  Prisen avhengig av omfang*

 • Tannrøntgenbilder Første bilde kr 262, deretter kr 167
 • Rotfylling hjørnetann hund fra kr 16 000
 • Rotfylling hjørnetann katt kr 7062
 • Cystebehandling i kjeve fra kr 9000
 • Partiell pulpektomi hjørnetann hund fra kr 8000
 • HD røntgen hund inntil 10 kg kr 1832
 • HD røntgen fra 10-35 kg kr 2270
 • HD røntgen over 35 kg kr 2395
 • AD røntgen sammen med HD kr 1000
 • AD røntgen alene kr 1422
 • Patella undersøkelse kr 737
 • Patella undersøkelse sammen med annen behandling kr 673

Kullpriser

 • Vaksine DHPPI per valp inkl helseattest kr 577
 • Vaksine kattunger per kattunge inkl helseattest kr 492
 • Id-merking kull inkl registrering pr. valp/kattunge kr 660