Møt våre ansatte

Veterinær Hilde Løkke-Sørensen
Autorisert Øyelyser
Daglig leder
Tannpleier Mary Dulac
Master og bachelor i tannpleie
Undervist dyrepleiere på veterinærhøgskolen
Assistent Anne Britt Bredvold
Assistent Heidi Rasmussen
Assistent Hilde Stensbøl