Kloklipp

Klem på kloa og tenk deg en horisontal linje ut fra undersiden av tredeputen. Klipp så kloa som er på nedsiden av tredeputen.