ID-merking

Id-merking med chip er en viktig ting å få gjort både på hund og katt. Dette gjøres i våken tilstand og sprøytes under huden. Vanligvis blir dette gjort på valpen ved første veterinærbesøk ved 8 ukers alder og kattene ved kasteringstime.

Denne chipen blir registrert hos Dyreidentitet og hvis din hund/katt blir borte og funnet igjen kan chip leses av hos for eksempel veterinær og vi finner deg igjen og kan ta kontakt. Hvis du skal reise utenfor Norges grenser så trenger man pass og må også id-merkes for dette.